Konum,Ankara,Türkiye
+90 0 312 431 61 48
info@uskon.org

TÜZÜK

Uluslararası Sağlık Eğitim ve Kültür Turizmi Konfederasyonu

ULUSLARARASI SAĞLIK EĞİTİM VE  KÜLTÜR TURİZMİ KONFEDERASYONU

Ana Tüzüğü

            Adı ve Merkezi

                Madde 1– Konfederasyonun kısa adı “USKON”, uzun adı ise “ULUSLARARASI SAĞLIK EĞİTİM VE  KÜLTÜR TURİZMİ KONFEDERASYONU  ”dur. Merkezi Ankara’dır. Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir.

Konfederasyonun Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Konfederasyonun Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 1.     Madde 2– Konfederasyon ; Federasyonlar ve üye dernekler arasında dayanışma ve işbirliğini geliştirmek, Ülkemizin tüm dünya ülkeleri ile kültürel ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, eğitim, kültür, sanat, spor, sağlık, çevre, iletişim, ulaşım, özel ağaçlandırma, tarım ve tarımsal alanlarda, sürdürülebilir yaşam, organik tarım, enerji, iklim değişikliği, kırsal kalkınma, turizm, sanayi, ticaret ve benzeri alanlarda faaliyetler yürütmek, araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak. Eğitimin istihdamla uyumunun güvence altına alınmasına ve nitelikli insan kaynağının oluşmasına destek vererek Ulusal Yeterlilik Sistemi içerisinde mesleki yeterlilik kursları düzenleyerek sistemin işlemesine katkı sağlamak ve ekonomiye ara eleman kazandırmak, Sosyal alanda faaliyetlerde bulunmak, Yurtiçinde ve yurtdışında dil, din, ırk, cinsiyet gibi hiçbir ayırım gözetmeden yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak, insanların sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek, toplumların sosyoekonomik düzeyini yükseltmek, insanlığın evrensel değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak, meslek edindirmek, dezavantajlı gruplara istihdam etme ve topluma kazandırma projeleri yapmak. İnsanlar ve ülkeler arasında köprü görevi üstlenmektir. Madde bağımlıları, tedavi süreçleri, aile destek ve aile bilinçlendirmeleri artırmak için araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak; Yurt içinde ve yurt dışında  yoksul, kimsesiz, gençler, dul, yetim, öksüz, sokak çocuklarını, sokakta kalmış her yaşta insanı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve istihdamın arttırılmasına yönelik projeler hazırlar ve uygular. Subtropikal bölgeler dünyanın tropik kuşağın da yetişen tarım ürünleri, meyve, sebze ve tıbbi ve Aromatik bitkilerin üretim ve verimliliğin arttırılması konusunda çalışmalar ve araştırmalar yapmak, devlet ve hükümet yetkilileri ile bu konuda ortak çalışmalar yapar. Tıbbi ve Aromatik bitkiler: Birçoğu tesadüfen, birçoğu da merak sonucu denenerek etkileri anlaşılan doğal ilaçlar, kulaktan kulağa yayılarak herkes tarafından tanınmış ve yıllar geçtikçe daha farklı bitkilerin başka dertlere de deva oldukları anlaşılmıştır. Diğer bir gelişme de bu bitkilerin, beslenmede lezzet, koku, tad verici ve iştah açıcı özelliklerinin anlaşılması ve kullanımının yaygınlaşmasıdır. Tohum, fide, hasat, kurutma, sterilizasyon, paketleme, depolama ve pazarlama gibi faaliyetlerle ilgili projeler yapmak, tesisleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve kurmak ve işletmesini yapmak, Dünyada sağlık turizmi çeşitleri başta, Medikal Turizm, Termal Turizm, SPA-Wellne, İleri Yaş ve Engelli Turizmi’dir. Sağlıklı yaşam sunan her türlü turizm sağlık turizmi kabul etmek gerekmekle birlikte sağlık turizmi 3 ana başlıkta değerlendirilmektedir. Tıp Turizmi (Hastanelerde, tıp merkezlerinde, polikliniklerde, özel muayenehanelerde tıbbi tedavi, ameliyat, estetik uygulamalar vs.) Termal Turizm, SPA-Wellness Turizmi (Termal Tesislerde rehabilitasyon ve dinlenme vb. hizmetler) Yaşlı ve Engelli Turizmi (Geriatrik bakım ve tedavi merkezi veya yaylalar da sosyal aktivitelerle birlikte uzun süreli konaklamalar) Türkiye’de özel hastanelerin yanı sıra üniversite ve kamu hastanelerinde de sağlık turizmi altyapısını güçlendirmek için çeşitli çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak. GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) uygulamalarını da sağlık turizmi başlıkları altında değerlendirerek bu uygulamalar için turizm faaliyetlerini arttırmak, bu amaçla çalıştay, eğitim, sertifika programları, kongre, fuar vb düzenlemek. Bilim ve teknoloji alanında araştırma ve uygulama programları için sanayi kuruluşları, kobiler, bireysel araştırmacılar, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile ulusal ve uluslararası organizasyonlarla konsorsiyumlar kurmak, işbirlikleri geliştirmek, ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek ve uygulamak, Bilim ve teknoloji alanında politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmak, Araştırma altyapıları ve ortak araştırma alanları oluşturmak/kurmak, Araştırma enstitüleri kurmak, Ulusal ve çok uluslu öncül araştırma ve inovasyon projeleri geliştirmek ve uygulamak, Bu amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapar. Kültürel alanda faaliyet de bulunarak ilişkilerin geliştirilmesi sağlar.          

            Konfederasyonun Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları ve sertifika programları düzenlemek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, reklam, tanıtım filmi ve kamu spotları hazırlamak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 • Ülkemizde sağlık turizminin geliştirilmesi için gerek tıp dallarında gerekse GETAT (geleneksel ve tamamlayıcı tıp) uygulamaları alanlarında faaliyetlerde bulunmak; çalıştay, kongre, fuar, eğitim, sertifika programları düzenlemek.
 • Ticari  faaliyette bulunma, yurtiçinde ve yurtdışında ticaretin artırılması için, seminerler ,toplantılar, fuarlar, kogreler v.b organizasyonlar yapmak ve yapılacak olan organizasyonlara katılma, ticari işletmeler açmak,işletmek ve istihdam etmek , meslek edindirmek,
 • Sosyal alanda faaliyetlerde bulunmak, Yurtiçinde ve yurtdışında dil, din, ırk, cinsiyet gibi hiçbir ayırım gözetmeden yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak, insanların sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek, toplumların sosyoekonomik düzeyini yükseltmek, insanlığın evrensel değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak, meslek edindirmek, dezavantajlı gruplara istihdam etme ve topluma kazandırma projeleri yapar. İnsanlar ve ülkeler arasında köprü görevi üstlenmektir. Yurt içinde ve yurt dışında yoksul, kimsesiz, gençler, dul, yetim, öksüz, sokak çocuklarını, sokakta kalmış her yaşta insanı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve istihdamın arttırılmasına yönelik projeler hazırlar ve uygular. Bu amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapar.
 • Eğitimin istihdamla uyumunun güvence altına alınmasına ve nitelikli insan kaynağının oluşmasına destek vererek Ulusal Yeterlilik Sistemi içerisinde mesleki yeterlilik kursları düzenleyerek sistemin işlemesine katkı sağlamak ve ekonomiye ara eleman kazandırmak.
 • Sporun bütün branşlarında, kulüp kurma ve kurulu olan kulüplere katılma, turnuva düzenleme, düzenlenen turnuvalara katılmak. Yetişmekte olan nesile spor bilinci ve alışkanlığını kazandırmaktır. Spor her yaşta her meslek grubunda insanların yaşamlarını aktifleştirmek ve zindeleştirmek için gerekli olan fiziksel ve zihinsel gelişmeyi sağlayan ayrıca vücudun anatomik dengesini koruyan yegane unsurdur. Bu maksatla en küçükten en büyüğüne kadar tüm vatandaşlarımızın mutlaka bir spor branşı ile ilgilenmelerini, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını bedenen zihnen ve ruhen gelişmelerini sağlamak, sporcu ahlaki ile önce kendilerine, ailelerine, çevresine, vatana ve millete faydalı, maddi ve manevi yönden gelişmiş sağlıklı bir toplum oluşturmak, üyeler arasında sevgi, saygı, birlik ve beraberlik sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak ve devam ettirmek, Türk gençliğini geliştirip tanıtmak ayrıca Türkiye çapındaki sporcuları birbirleriyle tanıştırmak aralarında her türlü yardımlaşmayı sağlamak, spor vesilesi ile halkımızı sosyal yönden gelişmiş, dinamik, sağlıklı kılmak amacı ile kurulmuştur. Spor kompleksi, spor salonu ve lokal temin eder. Satın alır. İnşa eder. Taşınmaz mal edinir. Satabilir. Kiralayabilir. Okul kulüp işbirliği yapar ve ortak kararlar alabilir. Amerikan Futbolu, Amerikan güreşi ,Artistik Buz Pateni ,Atletizm ,At yarışı ,Basketbol ,Beyzbol ,Bilardo Bisiklet ,Boçce ,Boks , Bowling ,Buz Hokeyi ,Jimnastik ,Dart ,Dağcılık ,Dalgıçlık ,Fitness ,Futbol ,Golf ,Güreş ,Yağlı güreş ,Hentbol ,Kayak ,Kriket ,Kürek ,Lakros ,Masa Tenisi ,Motor Sporları ,Okçuluk ,Paraşüt ,Rafting ,Rugby,Su Topu ,Tenis ,Uzakdoğu Sporları ,Voleybol ,Yelken ,Yüzme v.s. Her türlü faaliyetlerde temsil edecek renkleri; MAVİ ve BEYAZ’tır. Kurulacak, spor kulübün adı  “USKON”dur.
 • Turizm alanında faaliyetlerde bulunmak; ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında, ekonomik, kültürel, sağlık, din, spor, , kongre ve öğrenci turizmi (v.b) başta olmak üzere ülkemizin; Şehirlerde, tabii güzelliklerin bulunduğu yerlerde oteller, pansiyonlar, gazino ve lokantalar, plajlar, kamplar, eğlence yerleri, kaplıcalar, dinlenme ve sağlık turizmi, tedavi yerleri, spor ve avcılık faaliyetleri yürütmek (v.b)bu faaliyetlerle ilgili projeler yapmak, tesisleri satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, kurmak ve işletmesini yapmak,
 • Kültür alanında faaliyetlerde bulunmak, yurt içinde ve yurtdışında örf, adet, gelenek ve göreneklerin tanıtılması için festivaller ,seminerler,toplantılar,kongreler ve defileler  buna benzer etkinlikler yapmak
 • Ülkemizdeki istihdamı artırmak için projeler üretmek ve yapmak, ülkemizin gelişmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması, sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin artırılması konularında çalışmalar yapmak, benzeri çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek amacıyla kurulmuştur.   
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • Toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 • Konfederasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 • Yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • Üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak (yurtiçi ve yurtdışı),
 • Benzer amaçlı dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,
 • Kâr amacı gütmemek
 • Eğitim, mesleki eğitim ve öğretim, hayat boyu öğrenme, vb. teklif çağrısıyla ilgili alanlarında faaliyet göstermek, Eğitim Kursları , Mesleki Eğitim kursları düzenlemek Projeler yapmak ve uygulamak. 
 • Madde bağımlıları, tedavi süreçleri, aile destek ve aile bilinçlendirmeleri artırmak için araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak;
 • Dünyada sağlık turizmi çeşitleri başta, Medikal Turizm, Termal Turizm, SPA-Wellness, İleri Yaş ve Engelli Turizmi’dir. Sağlıklı yaşam sunan her türlü turizm sağlık turizmi kabul etmek gerekmekle birlikte sağlık turizmi 3 ana başlıkta değerlendirilmektedir. Tıp Turizmi (Hastanelerde, tıp merkezlerinde, polikliniklerde, özel muayenehanelerde tıbbi tedavi, ameliyat, estetik uygulamalar vs.) Termal Turizm, SPA-Wellness Turizmi (Termal Tesislerde rehabilitasyon ve dinlenme vb. hizmetler) Yaşlı ve Engelli Turizmi (Geriatrik bakım ve tedavi merkezi veya yaylalar da sosyal aktivitelerle birlikte uzun süreli konaklamalar) Türkiye’de özel hastanelerin yanı sıra üniversite ve kamu hastanelerinde de sağlık turizmi altyapısını güçlendirmek için çeşitli çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak. GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) uygulamalarını da sağlık turizmi başlıkları altında değerlendirerek bu uygulamalar için turizm faaliyetlerini arttırmak, bu amaçla çalıştay, eğitim, sertifika programları, kongre, fuar vb düzenlemek.
 • Üretim ve Verimliliğin arttırılması konusunda çalışmalar ve araştırmalar yapmak, Tıbbi ve Aromatik bitkiler: Birçoğu tesadüfen, birçoğu da merak sonucu denenerek etkileri anlaşılan doğal ilaçlar, kulaktan kulağa yayılarak herkes tarafından tanınmış ve yıllar geçtikçe daha farklı bitkilerin başka dertlere de deva oldukları anlaşılmıştır. Diğer bir gelişme de bu bitkilerin, beslenmede lezzet, koku, tad verici ve iştah açıcı özelliklerinin anlaşılması ve kullanımının yaygınlaşmasıdır. Tohum, fide, hasat, kurutma, sterilizasyon, paketleme, depolama ve pazarlama gibi faaliyetlerle ilgili projeler yapmak, tesisleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve kurmak ve işletmesini yapmak,
 • Bilim ve teknoloji alanında araştırma ve uygulama programları için sanayi kuruluşları, kobiler, bireysel araştırmacılar, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile ulusal ve uluslararası organizasyonlarla konsorsiyumlar kurmak, işbirlikleri geliştirmek, ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek ve uygulamak, Bilim ve teknoloji alanında politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmak, Araştırma altyapıları ve ortak araştırma alanları oluşturmak/kurmak, Araştırma enstitüleri kurmak, Ulusal ve çok uluslu öncül araştırma ve inovasyon projeleri geliştirmek ve uygulamak,
 • Subtropikal bölgeler dünyanın tropik kuşağın da yetişen tarım ürünleri, meyve, sebze ve tıbbi ve Aromatik bitkilerin üretim ve verimliliğin arttırılması konusunda çalışmalar ve araştırmalar yapmak, Tohum, fide, hasat, kurutma, sterilizasyon, paketleme, depolama ve pazarlama gibi faaliyetlerle ilgili projeler yapmak, tesisleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve kurmak ve işletmesini yapmak,
 • Özellikle kırsal alanlarda, hayvansal ve tarımsal faaliyetlerde bulunmak, bağlar, bahçeler, çiftlik, her türlü üretimi ve verimliliği artırmak, üretilen ürünlerin satış ve pazarlanması için her türlü işlemi yapmak, iş alanlarını faaliyete geçirmek, otaklıklar oluşturmak.

Konfederasyonun Faaliyet Alanı

Konfederasyon ; Federasyonlar ve üye dernekler arasında dayanışma ve işbirliğini geliştirmek, Ülkemizin tüm dünya ülkeleri ile kültürel ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, Eğitim, Kültür, Sanat, Spor, Sağlık, Madde bağımlılığı, Çevre, İletişim, Bilim ve Teknoloji, Ulaşım, Özel Ağaçlandırma, Hayvancılık, Subtropikal bölgeler dünyanın tropik kuşağın da yetişen tarım ürünleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Organik Tarım, Tarım ve Tarımsal Alanlarda faaliyetlerde bulunmak, Sürdürülebilir Yaşam, Enerji, İklim Değişikliği, Kırsal Kalkınma, Turizm, Sağlık Turizmi, Sanayi, Ticaret ve Sosyal alanlarda faaliyetler yürütmek, araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak, Ülkemizin gelişmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması, sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin artırılması konularında çalışmalar yapmak, benzeri çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3– Konfederasyonun tüzüğünü ve amaçlarını kabul eden yurt içinde ve yurt dışında tüzel kişilik kazanmış federasyonlar, konfederasyon üyesi olmak için başvurabilirler.

Başvuru dilekçesine; federasyon tüzüğü, konfederasyona üyelik kararı alınan genel kurulun divan tutanağı ve genel kurul sonuç bildiriminin federasyon başkanı tarafından onaylı birer örneği ile üyeliğe kabul halinde konfederasyon katılım payının üyeliğe kabulün tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde ödeneceğine dair taahhütname eklenir.

Üyeliğe kabul edilen federasyon, konfederasyon üye kayıt defterine kaydedilir ve üyelik kesinlik kazanır.

            Üyelikten Çıkma

                Madde 4– Üye federasyonlar kendi genel kurullarında karar almak ve bu kararı konfederasyon yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek şartıyla istedikleri zaman Konfederasyon üyeliğinden ayrılabilirler.

Konfederasyon üyeliğinden ayrılan federasyon, konfederasyona katılış tarihinden ayrılış tarihine kadar geçen sürede Konfederasyona olan aidat ve diğer borçlarının tamamını ödemek ve taahhütlerini yerine getirmek zorundadır.

            Üyelikten Çıkarılma

                Madde 5– Konfederasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

 1. Konfederasyon tüzüğü hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Birlik ve beraberliği zedeleyici tutum ve tavırlar içinde olmak,
 3. Yazılı ikaza rağmen birikmiş üyelik aidatını bir ay içinde ödememek,
 4. Konfederasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 6. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkan veya çıkarılan federasyon, üye kayıt defterinden silinir ve konfederasyon malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır. Genel kurulun verdiği karar kesindir.

            Konfederasyonun  Organları

                Madde 6– Konfederasyonun organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu,

Konfederasyonun Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7– Genel kurul, konfederasyonun en yetkili karar organı olup; konfederasyonun seçimle göreve gelen yönetim ve denetleme kurulu asıl üyeleri ile konfederasyona üye federasyon genel kurulu tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul 3 yılda bir Aralık ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetim kurulunun veya delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hâkimi duruşma yaparak federasyon üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

Federasyonlar delege isim listelerini konfederasyon genel kurul tarihinden en az 30 gün önce konfederasyona yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Federasyonlar konfederasyon genel kurulunda üye sayılarına bakılmaksızın 7 delege ile temsil edilirler.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, konfederasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya konfederasyonun internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve konfederasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Konfederasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8– Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve Konfederasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

            Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

                Madde 9– Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Konfederasyon organlarının seçilmesi,
 2. Konfederasyon tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Konfederasyonun diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Konfederasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca konfederasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Konfederasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile konfederasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Konfederasyonun vakıf kurması, kapatması, konfederasyonun fesih edilmesi,
 11. Konfederasyonun uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara üye olması veya ayrılması,
 12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 13. Konfederasyonun diğer bir organına verilmemiş işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 14. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

            Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

                Madde 10– Yönetim Kurulu ( 7 ) Yedi asıl ve ( 7 ) Yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak (1-başkan,3-başkan yardımcıları, 1-sekreter ve 1-saymanı,1Yönetim Kurulu Asil üyesi) belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulu üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. Konfederasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Konfederasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, konfederasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, konfederasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda konfederasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Konfederasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 10. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            Madde 11- Denetim Kurulu, ( 3 ) Üç asıl ve ( 3 ) Üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

                Denetim kurulu; konfederasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Konfederasyon Gelir Kaynakları

            Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

                1-Üye federasyonlar giriş aidatı ile aylık aidatlar yönetim kurulunca belirlenir. Aylık aidatlar her ayın on beşine kadar, konfederasyon yetkilisine makbuz karşılığında ya da konfederasyonun banka kanalıyla ödenir.

               2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile konfederasyona yaptıkları bağış ve yardımlar,

   3- Konfederasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

   4- Konfederasyon mal varlığından elde edilen gelirler,

  5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

  6- Konfederasyon, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

  7-Diğer gelirler.       

            Konfederasyon Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

  Madde 13- Konfederasyon aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Konfederasyon üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Konfederasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve tutulması durumunda envanter defteri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.

Defterlerin Tasdiki

Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere, bunları kullanmaya başlamadan önce il müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Konfederasyon adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren ve şekli (EK-11)’de belirtilen, elektronik ortamda tutulan Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

İl müdürlüğü, tasdikini yaptığı defterlere ilişkin bilgileri elektronik ortamda tutulan, örneği EK-12’de yer alan Tasdik Defterine kaydeder.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

            Konfederasyon Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Konfederasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Konfederasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Konfederasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Konfederasyon, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Konfederasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Konfederasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Konfederasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, Konfederasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Konfederasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Konfederasyon yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

            Beyanname Verilmesi

Madde 15-, Konfederasyon, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” Konfederasyon yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Konfederasyon dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü       

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış Konfederasyon tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Konfederasyon edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Konfederasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Konfederasyon yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Konfederasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Konfederasyon İç Denetimi

  Madde 17- Konfederasyon genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Konfederasyon Borçlanma Usulleri 

Madde 18- Konfederasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Konfederasyon gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Konfederasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

Temsilcilik Açma

Madde 19- Konfederasyon, gerekli gördüğü yerlerde Konfederasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, konfederasyon genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

            Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

            Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Konfederasyon Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

            Madde 21-Genel kurul, her zaman Konfederasyon feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde ULUSLARARASI SAĞLIK EĞİTİM VE KÜLTÜR TURİZMİ KONFEDERASYONU’ dur ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Konfederasyon alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Konfederasyon para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Konfederasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Konfederasyon defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

            Hüküm Eksikliği

            Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

   Adı ve Soyadı  Görev Unvanı  İmza  
  1HÜRİYET CEMAL ÖZKAYNAK  Genel Başkan 
  2  FATMA BAYKALDI  Genel Başkan Yardımcısı 
  3DOĞAN KARABUDAK  Genel Başkan Yardımcısı   
  4  SAFİ URHAN  Genel Başkan Yardımcısı 
  5  TANER YILMAZ  Sekreter 
  6  FEHİM TAŞOĞLU  Sayman 
  7  SEBATTİN ULUDAĞ  Yönetim Kurulu Asil üyesi 

Bu tüzük 22 (Yirmi iki) maddeden ibarettir.