Konum,Ankara,Türkiye
+90 0 312 431 61 48
info@uskon.org

Bilirkişi Eğitimleri

Uluslararası Sağlık Eğitim ve Kültür Turizmi Konfederasyonu

Adalet Bakanlığı adına görev yapma imkanı.

 • Uluslararası Sağlık Eğitim ve Kültür Turizmi Konfederasyonu
 • Ankara Uzlaştırmacılar Derneği İşbirliği ile.

Bilirkişilik nedir?

Çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde görüşüne başvurulan uzman kişiye bilirkişi denir. Bilirkişinin görevinin kapsamı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun (HMK) 269. maddesinde sayılmaktadır.

“Bilirkişi, raporunda ve sözlü açıklamaları sırasında çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; hâkim tarafından yapılması gereken hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.“

Bilirkişi nasıl olunur?

Mühendis, doktor, inşaat işçisi, elektrik teknisyeni gibi çeşitli meslekler veya işlerde çalışan kişilerin yanı sıra esnaf olan kişiler dahi bilirkişi olabilir. Ancak belirtilen pozisyonlardaki kişilerin bilir kişi olabilmeleri için yapılmış olan meslekte en az 5 yıllık tecrübeye sahip durumda olmak gerekliliği söz konusudur. Mesleğinde yeterli deneyime sahip olan her birey bilir kişi olma imkanına sahiptir.

Bilirkişi olma şartları.

 • 25 ve üzeri yaşta olmak.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Başka bir adalet komisyonunun listesinde kayıtlı durumda olmamak.
 • Meslekten atılmamış olmak.
 • Fiili ehliyete sahip durumda olmak.
 • En az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip durumda olmak.
 • Herhangi bir suçtan ötürü sabıka kaydının bulunmaması.
 • Kendi arzusu dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak.

Başvuru için gerekli belgeler.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancılar için pasaport veya yabancı kimlik numarası ve çalışma iznini gösteren belge.
 • Adli Sicil Kaydı ( E-Devlet )
 • Yerleşim Yeri ( E-Devlet )
 • Uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti.
 • Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
 • Görev belgesi veya mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu veya çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı belge.
 • Bilirkişilik temel eğitimini tamamladığına dair belge.
 • Banka hesap numarası.

Başvuru Formu indir.